ត្រូវរង្វាន់ប្រពន្ធចុង ពី ទឹកដោះគោ Pak Chong, New Comedy from Rathanak Vibol Yong Ye

공유
소스 코드
 • 게시일 2019. 10. 21.
 • Our new Rathanak Vibol Yong Ye comedy clip today is "ត្រូវរង្វាន់ប្រពន្ធចុង ពី ទឹកដោះគោ Pak Chong".
  There are always upcoming new comedy video clips from Rathanak Vibol Team or Yong Ye Channel like this video which will entertain you anytime you watch it. Our team show, this video is very popular like Pek mi comedy show and ដូច្នឹងផង comedy show. Please, support our funny small kids team so we can create more good content for you and also expand our KRclip community.
 • 코미디코미디

댓글 • 521

 • oun da
  oun da 4 일 전

  J

 • Sinoun Seng
  Sinoun Seng 5 일 전 +1

  na ke fan រ៉ែតៗ ខ្លះ like muy
  👇👇

 • Sok Roeun
  Sok Roeun 10 일 전

  ូិ

 • Tith Sothea
  Tith Sothea 15 일 전

  ពួក បំពុលក្មេង ឈប់ បាន ឈប់ទៅ

 • ក្មេង ស្រះភ្លោះ Remix

  សាប់សងញុមវិញផងប្រូ

 • KHMER KH
  KHMER KH 25 일 전

  krclip.com/video/rBX0uW3-CSg/비디오.html

 • Leng Hour
  Leng Hour 26 일 전

  បងបងសុំ like ឪ្យអូនយ៉ាមួយម្នាក់មក

 • Kim Long Taing
  Kim Long Taing 26 일 전

  E

 • Mrr Rak
  Mrr Rak 29 일 전

  អាតេវ

 • Nature and Life TV
  Nature and Life TV 29 일 전

  Hello fan👍👍

 • Gr Eg
  Gr Eg 개월 전

  ណាគេfanឆ្លាមឆ្លាមlike👇👇👇

 • Phada Sang
  Phada Sang 개월 전

  វៗ

 • Y Srey
  Y Srey 개월 전

  ល្អមើលណាស់បង idol me យ៉ាយ៉ា និងមីងដុល្លា

 • Ko Ml
  Ko Ml 개월 전

  OK

 • Ydh Hfj
  Ydh Hfj 개월 전

  នៅខេត្តណា

 • Srey Pitou
  Srey Pitou 개월 전

  Fan Fan

 • Hh Hh
  Hh Hh 개월 전

  ថតនៅណាបង

 • bakong b
  bakong b 개월 전

  ណាគេហ្វេនក្រុមបងវិបុលចុចឡាចមួយ ម៉េា😃😃😃😃😃👍👍🙏🙏

 • Keara Ka
  Keara Ka 개월 전

  រ៤

 • Keara Ka
  Keara Ka 개월 전

  យ្ល់ក

 • BMC LX7
  BMC LX7 개월 전

  មានបងៗណាស្គាល់ភ្នំនិងអត់នៅណាដែ

 • Bëë Nãn
  Bëë Nãn 개월 전

  សូមបងប្អូនជួយចុចសញ្ញាកណ្ដឹងនៅឆានែលខ្ញុំម្នាក់មួយមកសូមអរគុណទុកមុនបាទ😍😘

 • Te To
  Te To 개월 전

  Wow

 • Ngun Sroy
  Ngun Sroy 개월 전

  ល្អមើលណាស់បង❤

 • แสนดี น่ารัก

  ណាគេហ្វេនមីងដុល្លាlike muy

 • CHEY CHENDA
  CHEY CHENDA 개월 전

  fan

 • rotana Shoo
  rotana Shoo 개월 전

  លូយណាស់មីនដុល្លា

 • vichet ratanak
  vichet ratanak 개월 전

  bdg

 • Sieng Sambath
  Sieng Sambath 개월 전

  I 3try,Klein.6

 • Bro AK
  Bro AK 개월 전

  nv n@ ng xart nas

 • Ro Nk
  Ro Nk 개월 전

  ចូលចិត្តណាស់ ជាវហេីយ សងវិញផង

 • Mrtra Mey
  Mrtra Mey 개월 전 +1

  មានលុយ ដែរ សូមមីតែ camera 720 ot ban 1080😤

 • Tepy Sarah
  Tepy Sarah 개월 전 +1

  I am srey ya fan

 • Reachsey Printing15
  Reachsey Printing15 개월 전

  Idolទី

 • Socheat Daily
  Socheat Daily 개월 전

  has ha

 • VUTHA ROM
  VUTHA ROM 개월 전

  នៅមណ្ឌលគីរី ភ្នំសាងស្នេហ៍

 • Life Channel
  Life Channel 개월 전

  មានសមត្ថភាពណាស់ក្មួយៗ

 • Heng Sok
  Heng Sok 개월 전

  ល្អ

 • Kouch Love
  Kouch Love 개월 전

  ក្រោយគេទៀតហេីយ

 • Id Free
  Id Free 개월 전

  1,680,000

 • Id Free
  Id Free 개월 전

  1,680,000

 • Aurora Grande
  Aurora Grande 개월 전

  Chkout

 • fake Mobile
  fake Mobile 개월 전

  J
  Knob u

 • Sa Sa Officail
  Sa Sa Officail 개월 전

  ណាគេហ្វេនក្រុមរតនៈវិបុលlikeម្នាក់ិហិហិ

 • Chheang Manet
  Chheang Manet 개월 전

  ♥️

 • So Phy
  So Phy 개월 전

  បងតុងខូចណាស់លួចមានស្រីចោលមីងនា

 • Tatw Fafa
  Tatw Fafa 개월 전

  Hio

 • Sam Met
  Sam Met 개월 전

  ល្អមើលណាស់

 • POsè Ni
  POsè Ni 개월 전

  ឡានប្រែកាយ😅😆😆

 • Fhdby Gsvjs
  Fhdby Gsvjs 개월 전

  😂😂😂

 • da ra
  da ra 개월 전 +4

  ជួនពរអ្នកអាន ខមិនមានសុខភាពល្អ😍sss😃😃

 • Chan Thy FC
  Chan Thy FC 개월 전

  ថតនៅណាបង

 • Khleom83 Seom83
  Khleom83 Seom83 개월 전

  សុំសួរថាទឹកជ្រួសនៅឯណាស្អាតម្លេះ?

 • Sem Da
  Sem Da 개월 전

  ក្រោយគេបាត់

 • Sa Gy
  Sa Gy 개월 전

  ណាគេfanអូនម៉ាប់ខ្លះLikeមួយ

 • Beo Heng
  Beo Heng 개월 전

  ខ្ងុំ. Fan មីងដុល្លា

 • mrr dy
  mrr dy 개월 전

  នៅណាមានលក់

 • Si Na
  Si Na 개월 전

  ល្អមើលណាស់